Social media marketing

Voor goede serviceverlening op sociale media is luisteren essentieel. 
Horen wat er gezegd wordt en wat er niet gezegd wordt.

Doelstellingen voor social media

Maak een keuze uit de doelen die jij wilt bereiken met je social media pagina. Zet vervolgens dit doel om in een doelstelling. Vergeet niet je doel specifiek, meetbaar, acceptabel en tijdsgebonden te maken.

Gaat het er bijvoorbeeld om traffic te genereren naar je website en engagement te versterken, dan kan een doelstelling zijn: ‘Binnen één jaar een stijging van 15% extra unieke bezoekers vanuit Facebook op de website behalen’.

Naast je hoofddoelstelling bepaal je een aantal subdoelstellingen. Deze kunnen gekoppeld zijn aan je hoofddoelstelling maar kunnen ook een ander doel hebben. Zoals de subdoelstelling: ‘Het verhogen van pagina-likes of volgers’. Doordat je meer fans krijgt, is de kans groter dat meer mensen voor traffic naar de website zorgen.

Social media effectief inzetten voor:

  • Webcare monitoren
  • Brandmanagement
  • Community management
  • Online marketing
  • Reputatiemanagement
  • Stakeholder communicatie
  • Genereren van traffic naar je website

Social media doelstellingen meten

Nu je doel hebt, kun je gaan meten. Gebruik daarvoor verschillende technieken, zoals Google Analytics en rapportages uit je social media account. In de statistieken van Facebook vind je veel data, zoals paginalikes en bereik. Het is belangrijk om je doelstelling te meten. Als deze losse data is erg tijdrovend om te analyseren. Daarom gebruik ik een social media monitorings tool die alle berichten over het bedrijf verzameld op een plek. Op deze manier kunnen duidelijk rapportages gemaakt worden over het effect van social media en je online aanwezigheid.

Door social media te monitoren heb je de beschikking uit veel gegevens waardoor je tussentijds kunt bijsturen en optimaliseren. Stel, je hebt te weinig traffic vanuit social media naar je website. Wanneer je dit tussentijds meet, kan je ervoor kiezen om vaker posts te plaatsen met een link naar je website. Zodat je uiteindelijk je doelstelling wel gaat halen!

Heb je vragen over social media of over het monitoren van social media?
Ik denk graag met je mee!