Interne communicatie

Interne communicatie is het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie van medewerkers van een organisatie. ‘Intern beginnen is extern winnen’, is een belangrijke uitspraak in de communicatiewereld. Goede interne communicatie is de basis voor goede externe communicatie.

Werknemers die goed worden geïnformeerd vertellen geen onjuistheden tegen klanten, leveranciers en andere externe partijen. Het is belangrijk dat ze weten waar het bedrijf voor staat en wat de visie, missie en doelen zijn. Daarnaast kunnen medewerkers met behulp van interne communicatie worden gemotiveerd. De motivatie kan zijn om bepaalde signalen op te vangen uit de markt, draagvlak creëren voor projecten, bepaalde doelen te behalen enz…

Interne communicatie is altijd gekoppeld aan de cultuur en structuur van de organisatie.

Doelen interne communicatie

  • Beleid vertalen naar medewerkers.
  • Identificatie met de organisatie versterken.
  • Werknemers motiveren.
  • Een efficiënte informatiestructuur creëren.

Als je een van onderstaande situaties herkent wordt het tijd om aan de slag te gaan met interne communicatie

  • Conflicten tussen werknemers door gebrek aan communicatie
  • Gelanceerde plannen worden langzaam teruggekoppeld van de werkvloer naar de leiding.
  • Medewerkers zijn niet bereid te veranderen.
  • Gemeenschappelijke vertrekpunten zijn niet duidelijk.
  • Er worden veel inefficiënte vergaderingen gehouden.
  • Informatie wordt niet geselecteerd voorafgaand op de verspreiding. Waardoor belangrijke berichten niet opvallen.

Door slechte interne communicatie kan de sfeer van wantrouwen ontstaan binnen een bedrijf. Er kunnen geruchten ontstaan en medewerkers voelen zich minder verantwoordelijk wat een negatief effect heeft op de kwaliteit van het werk. Een ander gevolg is dat de leiding niet meer weet wat er op de werkvloer speelt. Het signaleren van onrust, wantrouwen en demotivatie en hier op in spelen wordt dan moeilijk.