Corporate communicatie

Corporate Communicatie gaat over de communicatie van de organisatie. De gewenste positionering is daarbij belangrijk als uitgangspunt. Zonder een goede positionering zal de corporate communicatie niet samenvallen tot een geheel. Wat onderscheidt je? wie ben je en wie wil je zijn?

Na het beantwoorden van de positioneringsvragen kan er gewerkt worden om een eenduidige boodschap namens het bedrijf uit te stralen.