Raak de KLUTS niet kwijt

KLUTS staat voor Kijken, Luisteren, (Uit)vragen, Toetsen, Samenvatten.

Kijk en observeer eerst wat er is, luister dan naar de ander, stel vragen om het te verduidelijken. Toets vervolgens of wat je denkt ook klopt en vat het vervolgens samen.
Communicatie gaat om goed luisteren en horen wat er niet gezegd wordt.