Copyright en online beeldmateriaal

Als u een foto van een ander gebruiken wilt, bijvoorbeeld om op uw website te plaatsen, heeft u daar toestemming voor nodig van de maken, de fotograaf.

Copyright? welke foto’s mag u gebruiken?

Copyright is de term om aan te geven dat een werk beschermd is door auteursrecht. Dit is de bescherming die de wet biedt aan makers van kunst, zoals foto’s, schilderijen, muziekstukken, songteksten, grafisch ontwerp, beeldhouwwerk, film enzovoorts. De maker wil niet dat iedereen zijn/haar werk zomaar vrijelijk gebruiken kan en dus kan deze zich beroepen op het copyright. Voor veel fotograven is het auteursrecht erg belangrijk. Het maken van foto’s en beelden zijn hun inkomsten.

Het auteursrecht

Iedereen die zelf een foto maakt, krijgt hierover automatisch auteursrecht. In de auteurswet staat precies omschreven wat het auteursrecht inhoud en welke rechten en beperkingen er aan verbonden zijn. In het kort komt het erop neer dat de maker van een foto (de fotograaf) mag bepalen wat er met de foto gebeurd en wie een foto wel of niet mag gebruiken. Op die
manier kan de fotograaf beschermd worden tegen ongewenste publicaties of aanpassingen van zijn werk.

 
Een fotograaf leeft van zijn foto’s

De verkoop van foto’s is de basis van het bestaan van een beroepsmatige fotograaf. Het is een prachtig beroep en waar veel geld en tijd in gaat zitten. Het maken van een perfect beeld duurt vaak maar een 125ste van een seconde. Het juiste moment, op de juiste plek, met de juiste belichting en voorbereiding maken een foto. Als vervolgens een ander bedrijf die mooie foto zonder toestemming gebruikt in een reclame campagne om zo meer geld te kunnen verdienen aan zijn eigen diensten of producten is dit niet de bedoeling.

Een foto zonder toestemming bewerken (heel lelijk of heel mooi) en die daarna met de naam van de fotograaf online zetten is ook niet gewenst. Dit kan slecht zijn voor de reputatie van de fotograaf, die de foto misschien niet op die manier heeft uitgedacht.

Door het auteursrecht en de bescherming van de gemaakte foto’s kunnen fotograven mooie beelden blijven maken.

Zou je een foto van mijn website willen gebruiken? Ik heb de foto’s allemaal zelf gemaakt!
Neem dan gerust even contact op. Ook als je vragen hebt over het auteursrecht, portretrecht en online publicaties.